Kategorie výrobků

Prohlédnuté produkty

Informace

Výrobci

Multifunkční tělesný analyzátor JETT-BODY

63

SKLADEM

Multifunkční tělesný analyzátor JETT-BODY je vhodný pro uživatele, kteří nemají dostatek času, aby se věnovali pravidelnému pohybu, tak i pro uživatele s omezenou hybností v důsledku psychických či fyzických problémů.

Více informací

39 930 Kč

Více informací

Multifunkční tělesný analyzátor JETT-BODY

  Přístroj je určen pro orientační měření zdravých osob.
Přístroj není určen pacientům pro léčbu pohybového ústrojí a jiných nemocí. Nejedná se o zdravotnický prostředek.

Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT je vhodný pro uživatele, kteří nemají dostatek času, aby se věnovali pravidelnému pohybu, tak i pro uživatele s omezenou hybností v důsledku psychických či fyzických problémů. Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT se používá v řadě zdravotnických zařízení, kde jsou schopni poskytnout aktivní cvičení pacientům trpící nejrůznějšími pohybovými omezeními. S multifunkčním tělesným analyzátorem BODY JETT docílíte účinné analýzy vašeho zdravotního stavu v důsledku zjištění aktuální hodnoty podílu svalové hmoty a podílu tuku v těle. Na základě takto zjištěných hodnot získáte doporučené hodnoty tuku a svalové hmoty, kterých byste měli cvičením dosáhnout, aby vaše tělo a celý organismus tvořili opět harmonický stav.


Specifikace produktu – Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT

Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT je určen pro komplexní analýzu lidského těla. Uživatel tohoto přístroje získá podrobné informace, díky kterým bude mít svůj tréninkový plán pod kontrolou. Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT je založen na analýze bioelektrických proudů. Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT vysílá do těla uživatele neškodný malý elektrický signál a měří tím bioelektrickou impedanci (BIA) těla. Na základě specielních metod stanovuje podíl tuku v lidském těle a umožňuje vyhodnocení výsledků podle doporučené lékařské tabulky, platné pro posouzení zdraví člověka v závislosti na podílu tuku v těle. Přístroj je napájen 4 ks baterií typu AA nebo síťovým adaptérem, podle typu modelu. Je vybaven pamětí, do které se mohou ukládat základní osobní data (věk, pohlaví, výška, hmotnost). Přístroj může používat i více uživatelů. Každý uživatel má v paměti místo pro uložení svých osobních dat. Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT dokáže provádět denní měření a tím pečlivě sledovat zdravotní stav každého uživatele a jeho další vývoj. Na základě naměřených hodnot přístrojem – Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT, lze spolehlivě vyhodnocovat, jak se změnil váš zdravotní stav. Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT také samozřejmě nabízí možnost vytištění naměřených hodnot každého uživatele.


Hlavní funkce produktu – Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT

 • body manager: pro správu a měření dat,
 • měření aktuální hmotnosti a výšky uživatele,
 • BMI index,
 • zobrazení doporučeného BMI indexu, podílu svalové hmoty a tuku v těle,
 • zobrazení daného podílu svalové hmoty a podílu tuku v těle,
 • rozsah měření: věk: 15 – 80 let; výška (120 – 230) cm; hmotnost: (1 – 150) kg,
 • doba měření: do 15 vteřin,
 • systém osmi bodových dotykových elektrod, čtyři elektrická napětí a čtyři elektrické proudy prochází tělem a měří celkové množství tuku v těle,
 • pravé a levé chodidlo, pravá a levá dlaň,
 • doporučené cvičební metody vhledem k hmotnosti uživatele.

Měření tuku – Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT • vysoká přesnost měření je zajištěna pomocí frekvence 50 kHz (systém Tetra-Polar),
 • přesné měření buněk s 24 bitovým ADC převodníkem typu DEXA,
 • vysoká spolehlivost na základě klinických testů.Vzhled produktu – Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT • ergonomický tvar pro pohodlné ovládání uživatelemů
 • velký LCD displej (12,5 cm),
 • podstavec přístroje s rozměry (307 x 295) cm.Analyzátory tělesného tuku

Analyzátory tělesného tuku: DEXA (Dual Energy X-ray Absorpciometr). Jedná se o analyzátory tělesného tuku, jejichž metoda měření je považována za nejlepší metodu pro analýzu tělesného tuku v lidském těle. Jedná se o nejvíce spolehlivé a přesné analyzátory tělesného tuku. Tato metoda umožňuje zobrazení rozložení tuku v celém těle jednotlivého uživatele. Obezita je v dnešní době celosvětovým problémem, která způsobuje většinu zdravotních problémů, jako je vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, srdeční choroby, cukrovky a dokonce i rakovinu. Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT Vám poskytne přesné změření tělesného tuku vašeho těla během několika málo vteřin. Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT Vám poskytne také ucelenější pohled na Vaše zdraví a fyzickou kondici. Díky tomuto přístroji a jeho funkcemi pro zjištění podílu tuku v těle můžete včas předejít závažným zdravotním onemocněním.


Bioelektrická metoda – Multifunkční tělesný analyzátor BODY JETT

Bioelektrická impedance (BIA) je metoda, při které je do těla uživatele vysílán slabý neškodný elektrický signál. Tuk je obecně špatný vodič elektrického proudu, zatímco svaly a ostatní tkáně jsou pro elektrický proud vodivější z důvodu vysokého obsahu vody. Velikost odporu těla při průchodu elektrickým proudem vrstvou tělesných orgánů spolu s velikostí vysílaného elektrického signálu do těla představuje určitou velikost tělesné impedance. Čím je menší odpor těla vůči průchodu elektrického signálu, tedy čím je větší impedance, tím větší je naměřená hodnota podílu tuku v těle.

Obsah balení


 • Tělesný analyzátor BODY-JETT
 • Návod k použití
 • Síťový adaptér

Technické údaje


 • napájení: model DC6V: 4 baterie typu 1,5 AA
 • model DC9V: síťový adaptér, elektrický proud: 650 μA
 • rozměry: (536 x 300 x 572) cm
 • rozměry podstavce: (307 x 295) cm
 • hmotnost přístroje: 7,4 kg
 • frekvence: 50 kHz.

Upozornění


 • Baterie musí být vloženy správně vzhledem k jejich pólům (+/-)
 • Přístroj musí být umístěn na pevném a stabilním podkladu
 • Chodila umístěte na elektrody dle tvaru nášlapné podložky
 • Na vážící plochu neskákejte
 • Nešlapte ani na okraje vážící plochy.
 • Nesedejte na přístroj nebo na něj netlačte jiným než uvedeným způsobem.
 • Nepoužívejte jej spolu s jiným zdravotnickým zařízením, jako např. kardiostimulátorem.
 • Nepracujte s analyzátorem blízko vody nebo s mokrýma rukama.
 • Dejte pozor, aby se do přístroje nedostala tekutina.
 • V případě, že by se do přístroje dostala voda nebo jiný druh tekutiny, vyjměte baterie a vysušte jej na místě s dostatečnou cirkulací vzduchu. Pokud by přistroj nefungoval, kontaktujte naše zákaznické oddělení.
 • Maximální hmotnost pro měření je 150 kg. Nepřekračujte tento limit.
 • Vždy se ujistěte, že je na displeji zobrazena nula "0.00kg". (Přístroj vypněte a následně znovu zapněte, pokud tomu tak není)
 • Není doporučeno mluvit nebo hrát si s jinými lidmi v průběhu vážení.
 • Nenechejte spadnout těžké věci na vážící plochu.
 • Při výměně baterií užijte, prosíme, všechny 4 baterie od stejného výrobce.
 • Staré baterie vyhoďte.
 • Používejte jen síťový adaptér výrobce HYMN Mc. Neneseme žádnou zodpovědnost za vady či poškození způsobené užíváním jiných adaptérů.
 • Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
 • Při stěhovaní přístroje pevně držte jeho zadní část.
 • Čistěte tělesný analyzátor jemnými utěrkami a neutrálním čistícím prostředkem. (Nikdy nepoužívejte benzen, alkohol nebo toluen)
 • Neručíme za přístroj, pokud byl uživatelem rozmontováván nebo jinak upravován.
 • Analýza tělesného tuku tohoto přístroje byla navržena jak pro domácí užití, tak pro využití v oboru fitness či estetiky
 • Berte, prosíme, na vědomí, že užívání může být omezeno na veřejných místech, v nemocnicích nebo jinde, kde jsou poskytovány zdravotnické služby.

Recenze

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat recenzi

Multifunkční tělesný analyzátor JETT-BODY

Multifunkční tělesný analyzátor JETT-BODY

Multifunkční tělesný analyzátor JETT-BODY je vhodný pro uživatele, kteří nemají dostatek času, aby se věnovali pravidelnému pohybu, tak i pro uživatele s omezenou hybností v důsledku psychických či fyzických problémů.

Napsat recenzi

7 Ostatní výrobky ve stejné kategorii: